Fonden for Neurologisk Forskning

Næste frist 3. april 2018 for ansøgning til ordinære midler

Ansøgningsskemaet åbner pr. 1. februar 2018

Link til ansøgningsskema

Fonden for Neurologisk Forskning vil i 2018 uddele ialt ca. 125.000 kr til støtte for basal og klinisk neurologisk orienteret forskning. Fonden støtter driftsmidler og modtager ansøgninger på maksimalt 50.000 kr. Fonden yder ikke støtte til løn.

Kontakt: christian.krarup@regionh.dk